عنوان | Title


دانلود کتاب زنان ویلیام

Free Ebook Williams Obstetrics

The premier reference in obstetrics for more than a century – now even more relevant to today’s practice
Williams Obstetrics is the most detailed, comprehensive, and rigorously referenced text on the subject. Written by an author team from the world-renowned Parkland Hospital, the hallmarks of this classic are its thoroughness, scientific basis, and practical applicability for the obstetrician at the bedside. This edition of Williams Obstetrics continues to emphasize the scientific-based underpinnings and evidence-based practices of the specialty. This is accomplished by using incorporating more than 3,000 new literature citations and guidelines from the most trusted professional and academic organizations.


نویسنده | Author


 F. Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom, John Hauth, Dwight Rouse, Catherine Spong


ویرایش | Edition


بیست و سوم


سال | Year


 ۲۰۰۹


دانلود | Downloadکاربر عزیز جهت دریافت این فایل می توانید از 2 طریق اقدام نمایید!

1: خرید در پایین همین صفحه از طریق گزینه [اضافه کردن به سبد خرید]

2: از طریق سایت موتور جستجوی علمی قفسه دیجیتال به آدرس

WWW.ESHELF.iR


 تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy