کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون | Python Network Programming Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون Free Python Network Programming Cookbook […]

توضیحات بیشتر

کتاب تست پایتون | Testing Python

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تست پایتون با استفاده از تست واحد ، TDD […]

توضیحات بیشتر

کتاب شروع به کار با BeagleBone

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شروع به کار با BeagleBone Free Ebook Getting Started with […]

توضیحات بیشتر

کتاب آموزش پایتون | Learning Python

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب آموزش پایتون Free Ebook Learning Python نویسنده | Author Mark Lutz ویرایش […]

توضیحات بیشتر

کتاب پایتون برای پردازش سیگنال | Python for Signal Processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پایتون برای پردازش سیگنال Free Ebook Python for Signal Processing Featuring IPython […]

توضیحات بیشتر

کتاب پایتون برای همه | Python for Everyone

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پایتون برای همه Free Ebook Python for Everyone نویسنده | Author  Cay […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای پایتون | Python Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب راهنمای پایتون ویرایش سوم Free Ebook Python Cookbook Third Edition نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

کتاب بینایی کامپیوتر اپن سی وی با پایتون | OpenCV Computer Vision with Python

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب بینایی کامپیوتر اپن سی وی با پایتون Free Ebook OpenCV Computer Vision […]

توضیحات بیشتر

کتاب برنامه نویسی عملی مقدمه ای بر علوم کامپیوتر با استفاده از پایتون | Practical Programming An Introduction to Computer Science Using Python 3

در این پست از سایت شانون کتاب ارزشمند برنامه نویسی عملی مقدمه ای بر علوم کامپیوتر با استفاده از پایتون ویرایش ۲۰۱۳ را برای دانلود قرار میدهیم. امید است که مورد استفاده شما کاربران واقع گردد. Practical Programming An Introduction to Computer Science Using Python 3 Edition ۲۰۱۳ Download | دانلود >>>Edition ۲۰۰۹<<< نویسنده | Author Paul Gries, Jennifer […]

توضیحات بیشتر

کتاب برنامه نویسی عملی مقدمه ای بر علوم کامپیوتر با استفاده از پایتون | Practical Programming An Introduction to Computer Science Using Python

در این پست از سایت شانون کتاب ارزشمند برنامه نویسی عملی مقدمه ای بر علوم کامپیوتر با استفاده از پایتون را برای دانلود قرار میدهیم. امید است که مورد استفاده شما کاربران واقع گردد. Practical Programming An Introduction to Computer Science Using Python 1 Ed دانلود نویسنده | Author Jennifer Campbell_Paul Gries_Jason Montojo_Greg Wilson

توضیحات بیشتر