کتاب بهینه سازی محدب | Convex Optimization

عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی محدب Free Ebook Convex Optimization نویسنده | Author استفان بوید | Stephen Boyd ویرایش | Edition  Seventh printing with corrections 2009 سال | Year First published 2004 صفحه | Page ۷۳۰ زبان | Language English توضیحات | Description This book is about convex optimization, a special class of mathematical optimization problems, which includes least-squares and […]

توضیحات بیشتر

کتاب بهینه سازی عددی | Numerical Optimization

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی عددی Free Ebook Numerical Optimization نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر