ششمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و تصویر ۲۰۱۴ | Image and Signal Processing: 6th International Conference, ICISP 2014, Cherbourg, France, June 30 – July 2, 2014. Proceedings

عنوان | Title دانلود ششمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و تصویر ۲۰۱۴ Free Ebook Image and Signal Processing: 6th International Conference, ICISP 2014, Cherbourg, France, June 30 – July 2, 2014. Proceedings Lecture Notes in Computer Science / Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics نویسنده | Author  Abderrahim Elmoataz, Olivier Lezoray, Fathallah Nouboud, Driss […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش تصویر دیجیتال: مقدمه ای بر الگوریتم با استفاده از جاوا | Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction using Java

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش تصویر دیجیتال: مقدمه ای بر الگوریتم با […]

توضیحات بیشتر

کتاب هندسه دیجیتال در پردازش تصویر | Digital geometry in image processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب هندسه دیجیتال در پردازش تصویر Free Ebook Digital geometry […]

توضیحات بیشتر

کتاب سنجش از دور جی ان اس اس | GNSS Remote Sensing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب سنجش از دور جی ان اس اس نظریه، […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در پردازش تصویر دیجیتال و فناوری اطلاعات | Advances in Digital Image Processing and Information Technology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پیشرفت در پردازش تصویر دیجیتال و فناوری اطلاعات […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل و پردازش تصویر با نمودارها | Image processing and analysis with graphs

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و پردازش تصویر با نمودارها […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش تصویر گنزالس ویرایش سوم | Digital Image Processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش تصویر گنزالس ویرایش سوم Free Ebook Digital Image Processing […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش تصویر دیجیتال برای کاربردهای پزشکی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش تصویر دیجیتال برای کاربردهای پزشکی مهندسی پزشکی Free […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل داده ها | Data analysis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل داده ها Free Ebook Data analysis نویسنده […]

توضیحات بیشتر

هندبوک روش های ریاضی در تصویربرداری

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک روش های ریاضی در تصویربرداری Free Ebook Handbook of […]

توضیحات بیشتر