کتاب راهنمای پایتون | Python Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب راهنمای پایتون ویرایش سوم Free Ebook Python Cookbook Third Edition نویسنده | Author […]

Read More

کتاب مقدمه ی بر الگوریتم ها | Introduction to Algorithms

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مقدمه ی بر الگوریتم ها ویرایش سوم Free Ebook Introduction to Algorithms ۳rd […]

Read More

کتاب نوشتن کامپایلرها و مترجمین | Writing Compilers and Interpreters

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب نوشتن کامپایلرها و مترجمین ویرایش سوم رویکرد مهندسی نرم افزار Free […]

Read More

کتاب مقدمه ای بر طراحی منطقی | Introduction to Logic Design

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر طراحی منطقی Free Ebook Introduction to Logic Design ویرایش […]

Read More

کتاب پردازش سیگنال زمان گسسته (دیجیتال) + حل المسائل | Discrete-Time Signal Processing With Solutions Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title کتاب پردازش سیگنال دیجیتال ( زمان گسسته ) اپنهایم Discrete Time […]

Read More

دانلود کتاب آموزش جاوا برای توسعه دهندگان اندروید | Learn Java for Android Development

دانلود کتاب آموزش جاوا برای توسعه دهندگان اندروید Learn Java for Android Development Jeff Friesen X آموزش برنامه نویسی جاواX برنامه نویسی جاواX جاواX آموزش برنامه نویسیX JavaX Java learningX Jeff FriesenX کتاب آموزش جاواX دانلود کتاب آموزش جاواX دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی جاواX دانلود کتاب برنامه نویسی جاواX کتاب برنامه نویسی جاواX Learn Java for Android DevelopmentX Learn JavaX آموزش برنامه نویسی اندرویدX برنامه نویسی اندرویدX اندرویدX آندرویدX آموزش جاوا برای توسعه […]

Read More