کتاب شیمی آلی موریسون و بوید فارسی و انگلیسی | organic chemistry morrison and boyd

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی موریسون و بوید نسخه فارسی و انگلیسی Free Ebook Organic Chemistry morrison and boyd نویسنده | Author رابرت موریسون ، رابرت بوید |  Robert T. Morrison , Robert N. Boyd ترجمه فارسی مجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده ویرایش | Edition ششم سال | Year  ۲۰۰۷ دانلود | Download […]

توضیحات بیشتر