کتاب شیمی آلی موریسون و بوید فارسی و انگلیسی | organic chemistry morrison and boyd

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی موریسون و بوید نسخه فارسی و انگلیسی Free Ebook Organic Chemistry morrison and boyd نویسنده | Author رابرت موریسون ، رابرت بوید |  Robert T. Morrison , Robert N. Boyd ترجمه فارسی مجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده ویرایش | Edition ششم سال | Year  ۲۰۰۷ دانلود | Download […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی: مقدمه ای بر شیمی عمومی، آلی و زیستی | Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی مقدمه ای بر شیمی عمومی، آلی و زیستی Free Ebook Chemistry An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry, Twelfth Edition is the ideal resource for today’s allied health students. Assuming no prior knowledge of chemistry, author Karen Timberlake engages students through […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی برون | Organic chemistry Brown

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی Free Ebook Organic chemistry Succeed in the course with this student-friendly, proven text. Designed throughout to help you master key concepts and improve your problem-solving skills, CHEMISTRY, Seventh Edition includes a running margin glossary, end-of-chapter in-text mini study guides, a focus on “how to” skills, and more in-chapter examples and […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی طراحی دارو | The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی طراحی دارو Free Ebook The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Third Edition, represents a unique approach to medicinal chemistry based on physical organic chemical principles and reaction mechanisms that rationalize drug action, which allows the reader to extrapolate […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی محاسباتی | Computational Organic Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی محاسباتی Free Ebook Computational Organic Chemistry نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک و شیمی آلی | Progress in organic and physical chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک و شیمی آلی Free Ebook Progress in organic […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی | Advances in Physical Organic Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی Free Download Advances in Physical Organic Chemistry […]

توضیحات بیشتر