کتاب اصول انرژی و روش تغییرات در مکانیک کاربردی | Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics

عنوان | Title دانلود کتاب اصول انرژی و روش تغییرات در مکانیک کاربردی  Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics نویسنده | Author  J. N. Reddy ویرایش | Edition ۱ سال | Year ۲۰۰۲ صفحه | Page ۶۰۴ زبان | Language English توضیحات | Description A systematic presentation of energy principles and variational methodsThe increasing use of numerical […]

توضیحات بیشتر