دانلود کتاب بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی + حل المسائل | Optimization of Chemical Processes + Solutions Manual

عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی به همراه حل المسائل Free Ebook Optimization of Chemical Processes with Solutions Manual نویسنده | Author  Thomas F. Edgar, David. M. Himmelblau ویرایش | Edition ۲ سال | Year  ۲۰۰۱ صفحه | Page  ۶۷۲ زبان | Language English توضیحات | Description This book is an update of a successful first edition that […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی + حل المسائل | Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual

عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی به همراه حل المسائل Free Ebook Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual Matrix Analysis and Applied Linear Algebra is an honest math text that circumvents the traditional definition-theorem-proof format that has bored students in the past. Meyer uses a fresh approach […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ویرایش هفتم + حل المسائل | Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 7th Edition With Solution Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی به همراه حل المسائل […]

توضیحات بیشتر

کتاب مجموعه تمرین های حل شده ی درس کنترل بهینه

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مجموعه تمرین های حل شده ی درس کنترل بهینه […]

توضیحات بیشتر

کتاب جبر پیشرفته با محدودیت به همراه حل المسائل

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب جبر پیشرفته با محدودیت به همراه حل المسائل Free Ebook Precalculus […]

توضیحات بیشتر

کتاب تئوری فیلترهای تطبیقی هایکین + حل المسائل

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تئوری فیلترهای تطبیقی/وفقی به همراه حل المسائل ویرایش ۴ Free […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش اخر | Physical Chemistry Peter Atkins last Edition

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز Free Download Physical Chemistry Peter Atkins ویرایش نهم | ۹th […]

توضیحات بیشتر

کتاب هوش مصنوعی راسل و نورویگ به همراه حل المسائل ویرایش دوم | Artificial Intelligence_A Modern Approach

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب هوش مصنوعی راسل و نورویگ ویراست سوم به همراه حل […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش سیگنال زمان گسسته (دیجیتال) + حل المسائل | Discrete-Time Signal Processing With Solutions Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title کتاب پردازش سیگنال دیجیتال ( زمان گسسته ) اپنهایم Discrete Time […]

توضیحات بیشتر

کتاب و حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته | Advanced Modern Engineering Mathematics

E-BOOK عنوان | Title  دانلود کتاب ریاضیات مهندسی مدرن پیشرفته گلین جیمز ویرایش ۴ Advanced Modern Engineering Mathematics Glyn James ۴th Edition  دانلود حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی مدرن پیشرفته گلین جیمز ویرایش ۴ Solutions Manual to Advanced Modern Engineering Mathematics 4th Edition نویسنده | Author Glyn James | گلین جیمز

توضیحات بیشتر