کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و برنامه نویسی متلب برای مهندسین | Introduction to Numerical Methods and Matlab Programming for Engineers

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و برنامه نویسی متلب برای مهندسین Free Ebook Introduction to Numerical Methods and Matlab Programming for Engineers نویسنده | Author Todd Young, Martin J. Mohlenkamp ویرایش | Edition  ۴ سال | Year  ۲۰۱۴ صفحه | Page ۱۸۰ زبان | Language English توضیحات | Description The main goals of these lectures […]

توضیحات بیشتر

کتاب آموزش برنامه نویسی با متلب | Learning to Program with MATLAB

عنوان | Title دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی با متلب Free Ebook Learning to Program with MATLAB Building GUI Tools Author Craig Lent’s 1st edition of Learning to Program with MATLAB: Building GUI Tools teaches the core concepts of computer programming, such as arrays, loops, function, basic data structures, etc., using MATLAB. The text has a focus […]

توضیحات بیشتر

کتاب مرجع برنامه نویسان سی شارپ | C# 5.0 Programmer’s Reference

عنوان | Title دانلود کتاب مرجع برنامه نویسان سی شارپ ۵ Free Ebook C# 5.0 Programmer’s Reference This book is intended for intermediate and advanced programmers who have already programmed in C# or some other language. This book describes C# in detail but it does so quickly and assumes you already understand basic programming concepts. If you’re […]

توضیحات بیشتر

کتاب مرجع برنامه نویسان جاوا اسکریپت | JavaScript Programmer’s Reference

عنوان | Title دانلود کتاب مرجع برنامه نویسان جاوا اسکریپت Free Ebook JavaScript Programmer’s Reference JavaScript Programmer’s Reference is an invaluable resource that won’t stray far from your desktop (or your tablet!). It contains detailed information on every JavaScript object and command, and combines that reference with practical examples showcasing how you can use those commands in the real […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای پی اچ پی | PHP Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای پی اچ پی مثال ها و راه حل […]

توضیحات بیشتر

کتاب شروع به کار با هسکل | Beginning Haskell

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شروع به کار با هسکل رویکرد پروژه محور Free Ebook Beginning […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون | Python Network Programming Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون Free Python Network Programming Cookbook […]

توضیحات بیشتر

کتاب VHDL 101 هر آنچه که شما برای شروع باید بدانید | VHDL 101: Everything you need to know to get started

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب VHDL 101 هر آنچه که شما برای شروع باید […]

توضیحات بیشتر

کتاب آموزش جاوا برای توسعه وب | Learn Java for Web Development

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب آموزش جاوا برای توسعه وب Free Ebook  Learn Java for […]

توضیحات بیشتر

کتاب شروع برنامه نویسی iOS برای احمق ها | Beginning iOS Programming For Dummies

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شروع برنامه نویسی iOS برای احمق ها Free Ebook Beginning […]

توضیحات بیشتر