عنوان | Title

دانلود کتاب برنامه نویسی برنامه ها / افزونه های کروم

Free Ebook Programming Chrome Apps

نویسنده | Author
 Marc Rochkind
ویرایش | Edition
 ۱
سال | Year
۲۰۱۵
صفحه | Page
۲۷۳
زبان | Language
English
توضیحات | Description
Put your web app design skills to work by learning how to create powerful and portable Chrome Apps. With this practical book, you’ll learn how to build Google’s unique apps to behave just like native apps so they can interact with hardware devices, access external files, and send notifications. Author Marc Rochkind takes you through a hands-on, objective tour of Chrome Apps, which run on any platform that supports the Chrome browser—including OS X, Windows, Linux, as well as Android and iOS. If you know how to work with HTML, CSS, JavaScript, and the DOM, you’re ready to get started. Learn how to build, run, and debug Chrome Apps step-by-stepUse Chrome Apps to access local files, sync files, and external filesTake advantage of key-value-pair APIs, including sync storage and IndexedDBUse WebSockets, Google Cloud Messaging, and other networking methodsDisplay graphics and images with Canvas, SVG, and the Media Galleries APIUse alarms, context menus, location, the camera, Bluetooth, USB, and other APIsPublish apps to the Chrome Web Store with the Chrome Dev Editor

دانلود | Download


کاربر عزیز جهت دریافت این فایل می توانید از 2 طریق اقدام نمایید!

1: خرید در پایین همین صفحه از طریق گزینه [اضافه کردن به سبد خرید]

2: از طریق سایت موتور جستجوی علمی قفسه دیجیتال به آدرس

WWW.ESHELF.iR


 


تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy