عنوان | Title

دانلود رایگان مجله IEEE Spectrum سال ۲۰۰۷ ماه July و August

نویسنده | Author
 IEEE
ویرایش | Edition
 July و August
سال | Year
 ۲۰۰۷
صفحه | Page
۷۲-۷۲
زبان | Language
English
توضیحات | Description
IEEE Spectrum Magazine, the flagship publication of the IEEE, explores the development, applications and implications of new technologies. Aims & Scope.
دانلود | Download

جهت دانلود این مجلات به سایت زیر مراجعه نمایید

IEEE Spectrum Logo

IEEE Spectrum Magazine

http://Eshelf.ir/category/magazines


تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy