عنوان | Title

دانلود مجله IEEE Spectrum سال ۲۰۱۴ ماه Jun

نویسنده | Author
 IEEE
ویرایش | Edition
 Jun
سال | Year
 ۲۰۱۴
صفحه | Page
 ۱۲۰
زبان | Language
English
توضیحات | Description
IEEE Spectrum Magazine, the flagship publication of the IEEE, explores the development, applications and implications of new technologies. Aims & Scope.
دانلود | Download

برای دانلود این نسخه و جدیدترین نسخه های این مجله به سایت قفسه دیجیتال مراجعه نمایید

IEEE Spectrum Logo

IEEE Spectrum Magazine

http://Eshelf.ir/category/magazines


تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy