عنوان | Title

دانلود کتاب ملزومات محاسبات ابری

Free Ebook Essentials of Cloud Computing

نویسنده | Author
 K. Chandrasekaran
ویرایش | Edition
۱
سال | Year
۲۰۱۴
صفحه | Page
۴۰۷
زبان | Language
English
توضیحات | Description
Cloud computing—accessing computing resources over the Internet—is rapidly changing the landscape of information technology. Its primary benefits compared to on-premise computing models are reduced costs and increased agility and scalability. Hence, cloud computing is receiving considerable interest among several stakeholders—businesses, the IT industry, application developers, researchers, and students. To successfully embrace this new computing model, these stakeholders need to acquire new cloud computing skills and knowledge. This book is designed to provide readers with a clear and thorough understanding of the key aspects of cloud computing.
دانلود | Download


کاربر عزیز جهت دریافت این فایل می توانید از 2 طریق اقدام نمایید!

1: خرید در پایین همین صفحه از طریق گزینه [اضافه کردن به سبد خرید]

2: از طریق سایت موتور جستجوی علمی قفسه دیجیتال به آدرس

WWW.ESHELF.iR


 


تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy