عنوان | Title


دانلود کتاب شیمی

مقدمه ای بر شیمی عمومی، آلی و زیستی

Free Ebook Chemistry

An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry

Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry, Twelfth Edition is the ideal resource for today’s allied health students. Assuming no prior knowledge of chemistry, author Karen Timberlake engages students through her friendly presentation style and reveals connections between the structure and behavior of matter and its role in health and the environment. With a renewed focus on problem-solving skills, the Twelfth Edition encourages active learning through the new, interactive Pearson eText enhanced with media within MasteringChemistry. New Interactive Videos, Sample Calculations, ‘Problem Solving in Allied Health’ Tutorials, and Dynamic Study Modules bring chemistry to life and walk students through different approaches to problem solving, providing remediation where needed.


نویسنده | Author


 Karen C. Timberlake


ویرایش | Edition


دوازدهم | ۱۲th


سال | Year


 ۲۰۱۴


دانلود | Downloadکاربر عزیز جهت دریافت این فایل می توانید از 2 طریق اقدام نمایید!

1: خرید در پایین همین صفحه از طریق گزینه [اضافه کردن به سبد خرید]

2: از طریق سایت موتور جستجوی علمی قفسه دیجیتال به آدرس

WWW.ESHELF.iR


 تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy