کتاب اپتیک کوانتومی برای مهندسان | Quantum Optics for Engineers

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مهندسان Free Ebook Quantum Optics for Engineers […]

توضیحات بیشتر

کتاب دستی پاسخ شیمی | The Handy Chemistry Answer Book

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب دستی پاسخ شیمی شامل پاسخ ۶۰۰ سوال متداول شیمی […]

توضیحات بیشتر

کتاب گروه محافظ گرین در سنتز آلی | Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب گروه محافظ گرین در سنتز آلی Free Ebook Greene’s Protective […]

توضیحات بیشتر

کتاب جبری خطی پیشرفته | Advanced Linear Algebra

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب جبری خطی پیشرفته Free Ebook Advanced Linear Algebra نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری اولیه | Calculus Early Transcendentals

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری اولیه Free Ebook Calculus […]

توضیحات بیشتر

کتاب ریاضیات مهندسی شیدفر به همراه حل المسائل

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب ریاضیات مهندسی شیدفر به همراه حل المسائل سریها، انتگرالها، تبدیلات […]

توضیحات بیشتر

کتاب استفاده از نرم افزار R برای آمار | Using R for Statistics

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب استفاده از نرم افزار R برای آمار Free Ebook Using […]

توضیحات بیشتر

کتاب استفاده از نرم افزار R برای تجزیه و تحلیل های عددی در علوم و مهندسی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب استفاده از نرم افزار R برای تجزیه و تحلیل […]

توضیحات بیشتر

کتاب هندسه اقلیدسی و غیر اقلیدسی | Euclidean and Non-Euclidean Geometries

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب هندسه اقلیدسی و غیر اقلیدسی Free Ebook Euclidean and Non-Euclidean […]

توضیحات بیشتر

کتاب ریاضیات جبر پیشرفته برای حساب دیفرانسیل و انتگرال

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب ریاضیات جبر پیشرفته برای حساب دیفرانسیل و انتگرال Free […]

توضیحات بیشتر