کتاب حالت جامد دستگاه های الکترونیکی | Solid-State Electronic Devices

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title دانلود کتاب دستگاه های الکترونیکی حالت جامد Solid-State Electronic Devices […]

Read More

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی | Research Methodology in the Medical and Biological Sciences

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title دانلود کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی […]

Read More

کتاب متلب برای علوم اعصاب | MATLAB for Neuroscientists

E-BOOK عنوان | Title دانلود رایگان کتاب متلب برای علوم اعصاب مقدمه ای بر محاسبات علمی با متلب MATLAB for Neuroscientists An Introduction to Scientific Computing in MATLAB نویسنده | Author Pascal Wallisch, Michael E. Lusignan, Marc D. Benayoun, Tanya I. Baker, Adam Seth Dickey and Nicholas G. Hatsopoulos

Read More