کتاب روش های عددی با استفاده از متلب | Numerical methods using MATLAB

عنوان | Title دانلود کتاب روش های عددی با استفاده از متلب Free Ebook Numerical methods using MATLAB این کتاب یکی از بهترین منابع موجود جهت یادگیری مباحث (روش های) عددی در ریاضیات و ریاضیات مهندسی با استفاده از متلب میباشد. دانلود و مطالعه این کتاب به تمامی دانشجویان رشته های مهندسی، علوم پایه و سایر دانشجویان که […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی + حل المسائل | Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual

عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی به همراه حل المسائل Free Ebook Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual Matrix Analysis and Applied Linear Algebra is an honest math text that circumvents the traditional definition-theorem-proof format that has bored students in the past. Meyer uses a fresh approach […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر جبر خطی گیلبرت استرانگ | Introduction to Linear Algebra Gilbert Strang

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر جبر خطی این کتاب یکی از معروفترین منابع درس ریاضیات مهندسی پیشرفته و جبرخطی میباشد. هم اکنون میتوانید ویرایش چهارم این کتاب را از سایت شانون دانلود نمایید. Free Ebook Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra, Fourth Edition includes challenge problems to complement the review problems that […]

توضیحات بیشتر

کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی برای دانشجویان و مهندسان | Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی برای دانشجویان و […]

توضیحات بیشتر

کتاب جبری خطی پیشرفته | Advanced Linear Algebra

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب جبری خطی پیشرفته Free Ebook Advanced Linear Algebra نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری اولیه | Calculus Early Transcendentals

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال غیرجبری اولیه Free Ebook Calculus […]

توضیحات بیشتر

کتاب ریاضیات مهندسی شیدفر به همراه حل المسائل

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب ریاضیات مهندسی شیدفر به همراه حل المسائل سریها، انتگرالها، تبدیلات […]

توضیحات بیشتر

کتاب استفاده از نرم افزار R برای آمار | Using R for Statistics

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب استفاده از نرم افزار R برای آمار Free Ebook Using […]

توضیحات بیشتر