کتاب اصول بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی | Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology

عنوان | Title دانلود کتاب اصول بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی روش ها و تمارین در متلب Free Ebook Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology Methods and Exercises in MATLAB This book offers comprehensive coverage of all the core topics of bioinformatics, and includes practical examples completed using the MATLAB bioinformatics toolbox™. It is primarily intended as […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی پروتئین مدرن | Modern Protein Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شیمی پروتئین مدرن جنبه های عملی Free Ebook Modern Protein […]

توضیحات بیشتر

کتاب زیست شناسی برداری، محیط زیست و کنترل | Vector biology, ecology and control

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب زیست شناسی برداری، محیط زیست و کنترل Free Download Vector biology, ecology […]

توضیحات بیشتر

کتاب پژوهش در زیست شناسی مولکولی محاسباتی | Research in Computational Molecular Biology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پژوهش در زیست شناسی مولکولی محاسباتی مجموعه مقالات ۱۸ امین کنفرانس […]

توضیحات بیشتر

کتاب مواد غذایی و بیوتکنولوژی کاربردی | Functional Foods and Biotechnology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مواد غذایی و بیوتکنولوژی کاربردی Free Download Functional Foods and Biotechnology نویسنده […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی | Research Methodology in the Medical and Biological Sciences

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title دانلود کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی […]

توضیحات بیشتر