کتاب فارسی مکانیک کوانتومی کاربردی | Applied Quantum Mechanics

عنوان | Title دانلود کتاب فارسی مکانیک کوانتومی کاربردی Free Ebook Applied Quantum Mechanics ویرایش | Edition  دوم سال | Year ۱۳۹۳ صفحه | Page ۳۸۳ زبان | Language فارسی توضیحات | Description نظر به گسترش بسیار سریع زمینه های پژوهشی و کاربردی مرتبط با دانش نوین کوانتوم، مرزهای مهندسی الکترونیک با فیزیک کاربردی تدریجاً از بین رفته است. هم اکنون […]

توضیحات بیشتر

دانلود کتاب بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی + حل المسائل | Optimization of Chemical Processes + Solutions Manual

عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی به همراه حل المسائل Free Ebook Optimization of Chemical Processes with Solutions Manual نویسنده | Author  Thomas F. Edgar, David. M. Himmelblau ویرایش | Edition ۲ سال | Year  ۲۰۰۱ صفحه | Page  ۶۷۲ زبان | Language English توضیحات | Description This book is an update of a successful first edition that […]

توضیحات بیشتر

کتاب فرایندهای گاوسی برای یادگیری ماشین | Gaussian Processes for Machine Learning

عنوان | Title دانلود کتاب فرایندهای گاوسی برای یادگیری ماشین Free Ebook Gaussian Processes for Machine Learning Gaussian processes (GPs) provide a principled, practical, probabilistic approach to learning in kernel machines. GPs have received increased attention in the machine-learning community over the past decade, and this book provides a long-needed systematic and unified treatment of theoretical and […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های عددی با استفاده از متلب | Numerical methods using MATLAB

عنوان | Title دانلود کتاب روش های عددی با استفاده از متلب Free Ebook Numerical methods using MATLAB این کتاب یکی از بهترین منابع موجود جهت یادگیری مباحث (روش های) عددی در ریاضیات و ریاضیات مهندسی با استفاده از متلب میباشد. دانلود و مطالعه این کتاب به تمامی دانشجویان رشته های مهندسی، علوم پایه و سایر دانشجویان که […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی + حل المسائل | Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual

عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ماتریس و جبر خطی کاربردی به همراه حل المسائل Free Ebook Matrix analysis and applied linear algebra with Solutions manual Matrix Analysis and Applied Linear Algebra is an honest math text that circumvents the traditional definition-theorem-proof format that has bored students in the past. Meyer uses a fresh approach […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر جبر خطی گیلبرت استرانگ | Introduction to Linear Algebra Gilbert Strang

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر جبر خطی این کتاب یکی از معروفترین منابع درس ریاضیات مهندسی پیشرفته و جبرخطی میباشد. هم اکنون میتوانید ویرایش چهارم این کتاب را از سایت شانون دانلود نمایید. Free Ebook Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra, Fourth Edition includes challenge problems to complement the review problems that […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی | Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology

عنوان | Title دانلود کتاب اصول بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی روش ها و تمارین در متلب Free Ebook Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology Methods and Exercises in MATLAB This book offers comprehensive coverage of all the core topics of bioinformatics, and includes practical examples completed using the MATLAB bioinformatics toolbox™. It is primarily intended as […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی آلی موریسون و بوید فارسی و انگلیسی | organic chemistry morrison and boyd

عنوان | Title دانلود کتاب شیمی آلی موریسون و بوید نسخه فارسی و انگلیسی Free Ebook Organic Chemistry morrison and boyd نویسنده | Author رابرت موریسون ، رابرت بوید |  Robert T. Morrison , Robert N. Boyd ترجمه فارسی مجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده ویرایش | Edition ششم سال | Year  ۲۰۰۷ دانلود | Download […]

توضیحات بیشتر