کتاب شبیه سازی، مدلسازی و برنامه نویسی برای روبات های خودکار

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شبیه سازی، مدلسازی و برنامه نویسی برای روبات های […]

توضیحات بیشتر

کتاب تئوری فیلترهای تطبیقی هایکین + حل المسائل

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تئوری فیلترهای تطبیقی/وفقی به همراه حل المسائل ویرایش ۴ Free […]

توضیحات بیشتر

کتاب منطق فازی با کاربردهای مهندسی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب منطق فازی با کاربردهای مهندسی Free Ebook Fuzzy Logic with […]

توضیحات بیشتر

کتاب کنترل های منطقی قابل برنامه ریزی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب کنترل های منطقی قابل برنامه ریزی Free Ebook Programmable Logic […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای تکنسین برای کنترل های قابل برنامه ریزی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای تکنسین برای کنترل های قابل برنامه ریزی Free […]

توضیحات بیشتر

کتاب مهندسی سیستم های میکروکنترلر (۴۵ پروژه با انواع میکروکنترلر) | Microcontroller Systems Engineering

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مهندسی سیستم های میکروکنترلر ۴۵ پروژه برای میکروکنترلر ARM , AVR […]

توضیحات بیشتر

کتاب آموزش یادگیری ماشین از تئوری تا الگوریتم | Understanding Machine Learning From Theory to Algorithms

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب آموزش یادگیری ماشین از تئوری تا الگوریتم Free Ebook Understanding Machine Learning […]

توضیحات بیشتر

کتاب یادگیری ماشین در پزشکی | Machine Learning in Medicine

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب یادگیری ماشین در پزشکی Free Ebook Machine Learning in Medicine در سه […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر فناوری خواب مدرن | Introduction to Modern Sleep Technology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر فناوری خواب مدرن Free Download Introduction to Modern Sleep […]

توضیحات بیشتر

کتاب تحولات در نظریه کنترل نسبت به کنترل محلی-جهانی | Developments in Control Theory Towards Glocal Control

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب تحولات در نظریه کنترل نسبت به کنترل محلی-جهانی Free Download Developments in […]

توضیحات بیشتر