کتاب آیرودینامیک برای دانشجویان مهندسی | Aerodynamics for Engineering Students

عنوان | Title دانلود کتاب آیرودینامیک برای دانشجویان مهندسی Free Ebook Aerodynamics for Engineering Students نویسنده | Author  E.L. Houghton, P.W. Carpenter, Steven Collicott , Dan Valentine ویرایش | Edition ۶ سال | Year  ۲۰۱۳ صفحه | Page ۷۱۷ زبان | Language English توضیحات | Description Already one of the leading course texts on aerodynamics in the UK, the sixth edition […]

توضیحات بیشتر

کتاب سیستم های کنترل خطی خاکی صدیق | Linear Control Systems

عنوان | Title دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی خاکی صدیق Free Ebook Linear Control Systems نویسنده | Author علی خاکی صدیق | Ali Khaki Sedigh ویرایش | Edition  دوم سال | Year ۱۳۸۱ صفحه | Page  ۴۷۸ زبان | Language فارسی | Persian توضیحات | Description کتاب سیستم های کنترل خطی نوشته علی خاکی صدیق [رئیس فعلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر یادگیری ماشین | Introduction to Machine Learning

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر یادگیری ماشین Free Ebook Introduction to Machine Learning نویسنده | Author Ethem Alpaydin ویرایش | Edition سوم سال | Year ۲۰۱۴ صفحه | Page ۶۴۰ زبان | Language English توضیحات | Description The goal of machine learning is to program computers to use example data or past experience to solve a […]

توضیحات بیشتر

کتاب فرایندهای گاوسی برای یادگیری ماشین | Gaussian Processes for Machine Learning

عنوان | Title دانلود کتاب فرایندهای گاوسی برای یادگیری ماشین Free Ebook Gaussian Processes for Machine Learning Gaussian processes (GPs) provide a principled, practical, probabilistic approach to learning in kernel machines. GPs have received increased attention in the machine-learning community over the past decade, and this book provides a long-needed systematic and unified treatment of theoretical and […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر جبر خطی گیلبرت استرانگ | Introduction to Linear Algebra Gilbert Strang

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر جبر خطی این کتاب یکی از معروفترین منابع درس ریاضیات مهندسی پیشرفته و جبرخطی میباشد. هم اکنون میتوانید ویرایش چهارم این کتاب را از سایت شانون دانلود نمایید. Free Ebook Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra, Fourth Edition includes challenge problems to complement the review problems that […]

توضیحات بیشتر

کتاب بهینه سازی عددی | Numerical Optimization

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی عددی Free Ebook Numerical Optimization نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش تصویر دیجیتال: مقدمه ای بر الگوریتم با استفاده از جاوا | Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction using Java

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش تصویر دیجیتال: مقدمه ای بر الگوریتم با […]

توضیحات بیشتر

کتاب تجزیه و تحلیل و پردازش تصویر با نمودارها | Image processing and analysis with graphs

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و پردازش تصویر با نمودارها […]

توضیحات بیشتر

کتاب مرجع دستگاه های مکانیکی و مکانیزم ها | Mechanisms and mechanical devices sourcebook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مرجع دستگاه های مکانیکی و مکانیزم ها Free Ebook Mechanisms […]

توضیحات بیشتر

کتاب فیلتر کالمن و شبکه های عصبی | Kalman filtering and neural networks

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب فیلتر کالمن و شبکه های عصبی Free Ebook Kalman filtering […]

توضیحات بیشتر