کتاب معادلات دیفرانسیل سیمونز | Differential Equations George Simmons

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب معادلات دیفرانسیل جورج سیمونز نظریه، تکنیک و تمرین Free Download Differential Equations George […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول شیمی اتکینز | Chemical Principles Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب اصول شیمی اتکینز ویرایش پنجم تلاش و تحقیق برای بینش Free […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک حالت مایع | Liquid-State Physical Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک حالت مایع اصول، مدلسازی و کاربردها Free Download Liquid-State Physical […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی معدنی اتکینز | Inorganic Chemistry Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی معدنی اتکینز (شیرور و اتکینز) Free Download Shriver and Atkins’ Inorganic […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش اخر | Physical Chemistry Peter Atkins last Edition

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز Free Download Physical Chemistry Peter Atkins ویرایش نهم | ۹th […]

توضیحات بیشتر

کتاب المان های شیمی فیزیک اتکینز | Elements of Physical Chemistry Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب المان های شیمی فیزیک ویرایش پنجم Free Download Elements of Physical Chemistry […]

توضیحات بیشتر

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک | Mathematics for Physical Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Free Download Mathematics for Physical Chemistry نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک فشرده | Concise Physical Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک فشرده Free Download Concise Physical Chemistry نویسنده | Author Donald […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی اتکینز | Physical Chemistry for the Life Sciences Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی Free Download Physical Chemistry for the Life […]

توضیحات بیشتر

سی دی آموزشی تجزیه و تحلیل، ترکیب و طراحی فرآیندهای شیمیایی | Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان سی دی آموزشی تجزیه و تحلیل، ترکیب و طراحی فرآیندهای شیمیایی Free […]

توضیحات بیشتر