کتاب شیمی فیزیک اتکینز ویرایش اخر | Physical Chemistry Peter Atkins last Edition

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک اتکینز Free Download Physical Chemistry Peter Atkins ویرایش نهم | ۹th […]

توضیحات بیشتر

کتاب المان های شیمی فیزیک اتکینز | Elements of Physical Chemistry Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب المان های شیمی فیزیک ویرایش پنجم Free Download Elements of Physical Chemistry […]

توضیحات بیشتر

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک | Mathematics for Physical Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Free Download Mathematics for Physical Chemistry نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک فشرده | Concise Physical Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک فشرده Free Download Concise Physical Chemistry نویسنده | Author Donald […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی اتکینز | Physical Chemistry for the Life Sciences Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی Free Download Physical Chemistry for the Life […]

توضیحات بیشتر

سی دی آموزشی تجزیه و تحلیل، ترکیب و طراحی فرآیندهای شیمیایی | Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان سی دی آموزشی تجزیه و تحلیل، ترکیب و طراحی فرآیندهای شیمیایی Free […]

توضیحات بیشتر

هندبوک اصول مهندسی حفاظت از انفجار و آتش | Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles, Third Edition: for Oil, Gas, Chemical and Related Facilities

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان هندبوک اصول مهندسی حفاظت از انفجار و آتش ویرایش سوم برای نفت، […]

توضیحات بیشتر

کتاب و حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته | Advanced Modern Engineering Mathematics

E-BOOK عنوان | Title  دانلود کتاب ریاضیات مهندسی مدرن پیشرفته گلین جیمز ویرایش ۴ Advanced Modern Engineering Mathematics Glyn James ۴th Edition  دانلود حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی مدرن پیشرفته گلین جیمز ویرایش ۴ Solutions Manual to Advanced Modern Engineering Mathematics 4th Edition نویسنده | Author Glyn James | گلین جیمز

توضیحات بیشتر