کتاب روش های عددی برای مهندسین و دانش پژوهان | Numerical Methods for Engineers and Scientists

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های عددی برای مهندسین و دانش پژوهان مقدمه با نرم […]

توضیحات بیشتر

کتاب دیکشنری الکتروشیمیایی | Electrochemical Dictionary

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب دیکشنری الکتروشیمیایی Free Ebook Electrochemical Dictionary نویسنده | Author Allen J. Bard, […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های الکتروشیمیایی | Electrochemical Methods

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های الکتروشیمیایی Free Ebook Electrochemical Methods Fundamentals and Applications نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی اتکینز | Molecular quantum mechanics Atkins

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مکانیک کوانتومی مولکولی پیتر اتکینز ویرایش ۴ Free Ebook Molecular quantum mechanics Atkins ۴th […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک و شیمی آلی | Progress in organic and physical chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک و شیمی آلی Free Ebook Progress in organic […]

توضیحات بیشتر

کتاب شیمی فیزیک دیوید دبلیو بال | Physical Chemistry David W. Ball

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب شیمی فیزیک دیوید دبلیو بال ویرایش دوم Free Download Physical Chemistry David […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی | Advances in Physical Organic Chemistry

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی آلی فیزیکی Free Download Advances in Physical Organic Chemistry […]

توضیحات بیشتر

کتاب ترمودینامیک و نوسانات دور از تعادل | Thermodynamics and Fluctuations far from Equilibrium

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب ترمودینامیک و نوسانات دور از تعادل Free Download Thermodynamics and Fluctuations far […]

توضیحات بیشتر

کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، پیشرفت نظری برای سینتیک و دینامیک مجتمع، سیستم های چند بعدی | Advances in Chemical Physics, Advancing Theory for Kinetics and Dynamics of Complex, Many-Dimensional Systems

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پیشرفت در شیمی فیزیک، پیشرفت نظری برای سینتیک و دینامیک مجتمع، […]

توضیحات بیشتر

کتاب طیف سنجی مدرن مایکل هولاس | Modern Spectroscopy Michael Hollas

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب طیف سنجی مدرن مایکل هولاس ویرایش چهارم Free Download Modern Spectroscopy Michael Hollas […]

توضیحات بیشتر