کتاب روش های هوش مصنوعی و الگوریتمی برای پروتئین بیوانفورماتیک | Algorithmic and Artificial Intelligence Methods for Protein Bioinformatics

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های هوش مصنوعی و الگوریتمی برای پروتئین بیوانفورماتیک Free Download Algorithmic […]

توضیحات بیشتر

کتاب علوم اعصاب محاسباتی | Computational Neuroscience

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب علوم اعصاب محاسباتی Free Download Computational Neuroscience نویسنده | Author Kim T. […]

توضیحات بیشتر

کتاب حالت جامد دستگاه های الکترونیکی | Solid-State Electronic Devices

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title دانلود کتاب دستگاه های الکترونیکی حالت جامد Solid-State Electronic Devices […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی | Research Methodology in the Medical and Biological Sciences

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. Free E-Book Download عنوان | Title دانلود کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و زیست شناسی […]

توضیحات بیشتر