کتاب فارسی نجوم [ستاره شناسی پایه]

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی  برای این لحظه کتاب فارسی ویژه در زمینه نجوم با عنوان  ستاره شناسی پایه  را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده دوستداران علم نجوم و ستاره شناسی واقع گردد و رضایت آنها را در پی داشته باشد. لازم بذکر است این کتاب […]

توضیحات بیشتر

هندبوک محاسباتی روش مبارزه با تروریسم | Handbook of Computational Approaches to Counterterrorism

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک محاسباتی روش مبارزه با تروریسم Free Handbook of Computational Approaches […]

توضیحات بیشتر

هندبوک بیهوشی زنان و زایمان

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک بیهوشی زنان و زایمان Free Obstetric Anesthesia Handbook نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک کوانتومی | اصول اساسی و کاربردها

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مکانیک کوانتومی اصول اساسی و کاربردها Free Ebook Quantum Mechanics […]

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک کوانتومی اساسی برای مهندسان

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مکانیک کوانتومی اساسی برای مهندسان Free Ebook Fundamental Quantum Mechanics […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول مکانیک کوانتومی + حل المسائل | Fundamentals of Quantum Mechanics With Solutions Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول مکانیک کوانتومی با حل المسائل Free Ebook Fundamentals of Quantum […]

توضیحات بیشتر

کتاب هنر در گذر زمان

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود  کتاب هنر در گذر زمان Free Ebook Art Through The Ages […]

توضیحات بیشتر

کتاب مدیریت پروژه های پیچیده

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مدیریت پروژه های پیچیده Free Ebook Managing COMPLEX PROJECTS نویسنده […]

توضیحات بیشتر

کتاب اپتیک آماری گودمن

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اپتیک آماری گودمن Free Ebook Statistical Optics نویسنده | Author […]

توضیحات بیشتر

هندبوک اندازه گیری های مغناطیسی

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود هندبوک اندازه گیری های مغناطیسی Free Ebook  Handbook of Magnetic Measurements […]

توضیحات بیشتر