جزوه فارسی مدیریت موجودی توسط فروشنده | Vender Managed Inventory

عنوان | Title دانلود جزوه فارسی مدیریت موجودی توسط فروشنده Vender Managed Inventory نویسنده | Author  توکلی ، پاطوقی ویرایش | Edition بهار سال | Year ۹۳ صفحه | Page ۵۱ زبان | Language فارسی توضیحات | Description  زنجیره تامین سنتی / معایب روش سنتی / اثر شلاق چرمی / پیدایش VMI تعریف VMI / مشخصه های VMI / […]

توضیحات بیشتر

کتاب توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران

عنوان | Title دانلود کتاب توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران نویسنده | Author  معصومی ویرایش | Edition  اول سال | Year  ۱۳۹۰ صفحه | Page  ۱۶۳ زبان | Language English توضیحات | Description تحقیق و پژوهش زیربناى توسعه پایدار است. بر پایه پژوه شهای توسعه ای و کاربردی م یتوان ابعاد مختلف شهرها را شناخت، شرایط موجود […]

توضیحات بیشتر

کتاب زنان و زایمان ان ام اس | NMS Obstetrics and Gynecology

عنوان | Title دانلود کتاب زنان و زایمان ان ام اس Free Ebook NMS Obstetrics and Gynecology NMS Obstetrics and Gynecology delivers clinically relevant content in quick-review outline format for students engaged in the obstetrics and gynecology rotation. Cases, questions, and a comprehensive exam combine to provide additional support, whether the student is preparing for the SHELF […]

توضیحات بیشتر

کتاب زنان ویلیام | Williams Obstetrics

عنوان | Title دانلود کتاب زنان ویلیام Free Ebook Williams Obstetrics The premier reference in obstetrics for more than a century – now even more relevant to today’s practice Williams Obstetrics is the most detailed, comprehensive, and rigorously referenced text on the subject. Written by an author team from the world-renowned Parkland Hospital, the hallmarks of this […]

توضیحات بیشتر

کتاب جنین شناسی لانگمن | Langman’s Medical Embryology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن Free Ebook Langman’s Medical Embryology Langman’s […]

توضیحات بیشتر

کتاب بیماریهای زنان نواک | Berek & Novak’s Gynecology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب بیماریهای زنان برک و نواک Free Ebook  Berek & […]

توضیحات بیشتر

دیکشنری زیست شناسی سلولی مولکولی | The Dictionary of Cell and Molecular Biology

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود دیکشنری زیست شناسی سلولی مولکولی Free Ebook The Dictionary of […]

توضیحات بیشتر

کتاب جراحی اطفال بالینی جونز | Jones’ Clinical Paediatric Surgery

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب جراحی اطفال بالینی جونز Free Ebook Jones’ Clinical Paediatric Surgery […]

توضیحات بیشتر

کتاب مدیریت و حسابداری مالی | Management and Cost Accounting

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب مدیریت و حسابداری مالی Free Ebook Management and Cost Accounting […]

توضیحات بیشتر