کتاب کدهای متلب برای تحلیل اجزاء محدود | MATLAB Codes for Finite Element Analysis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب کدهای متلب برای تحلیل المان محدود Free Ebook MATLAB Codes for Finite […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های عددی برای مهندسین و دانش پژوهان | Numerical Methods for Engineers and Scientists

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های عددی برای مهندسین و دانش پژوهان مقدمه با نرم […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال | Digital Signal Processing

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب پردازش سیگنال دیجیتال مقدمه با متلب و کاربردها Free Ebook Digital Signal […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش اجزاء محدود با استفاده از متلب | The Finite Element Method Using MATLAB

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش اجزاء محدود با استفاده از متلب Free Ebook The Finite Element […]

توضیحات بیشتر

کتاب آنتن های هوشمند برای مخابرات بی سیم | Smart Antennas for Wireless Communications

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب آنتن های هوشمند برای مخابرات بی سیم Free Ebook Smart Antennas for […]

توضیحات بیشتر

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس | Solution Manual For Digital Signal Processing Proakis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس ویرایش چهارم به همراه کتاب ویرایش […]

توضیحات بیشتر

کتاب روش های ریاضی در پردازش سیگنال و تجزیه و تحلیل تصویر دیجیتال | Mathematical methods in signal processing and digital image analysis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب روش های ریاضی در پردازش سیگنال و تجزیه و تحلیل تصویر […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس به همراه حل المسائل | Digital Signal Processing Proakis

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس اصول، الگوریتم و کاربردها Free Ebook Digital Signal […]

توضیحات بیشتر

کتاب تئوری آنتن ها بالانیس به همراه حل المسائل | Antenna Theory Balanis With Solution Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب تئوری آنتن ها بالانیس ویرایش سوم تحلیل و طراحی Antenna Theory […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل الگوریتم ها | An Introduction to the Analysis of Algorithms

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل الگوریتم ها ویرایش دوم Free […]

توضیحات بیشتر