کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی | Linear Programming and Algorithms for Communication Networks

عنوان | Title دانلود کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی Linear Programming and Algorithms for Communication Networks نویسنده | Author  Eiji Oki ویرایش | Edition  ۱ سال | Year  ۲۰۱۳ صفحه | Page  ۲۰۸ زبان | Language English توضیحات | Description Explaining how to apply to mathematical programming to network design and control, Linear Programming […]

توضیحات بیشتر

کتاب پردازش پایگاه داده | Database processing

عنوان | Title دانلود کتاب پردازش پایگاه داده/دیتابیس: اصول ، طراحی و پیاده سازی Free Ebook Database processing : fundamentals, design, and implementation نویسنده | Author  David Kroenke; David J Auer ویرایش | Edition دوازدهم سال | Year  ۲۰۱۲ دانلود | Download تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است Shannon’s Online Academy

توضیحات بیشتر

کتاب سیستم عامل استالینگ ویرایش هفتم | Operating systems Stallings

  عنوان | Title دانلود کتاب سیستم عامل استالینگ اصول طراحی و داخلی Free Ebook Operating systems Stallings internals and design principles This book is about the concepts, structure, and mechanisms of operating systems. Its purpose is to present, as clearly and completely as possible, the nature and characteristics of modern-day operating systems. نویسنده | Author   ویلیام […]

توضیحات بیشتر

کتاب شبکه های تصادفی | Stochastic Networks

عنوان | Title دانلود کتاب شبکه های تصادفی Free Ebook Stochastic Networks Communication networks underpin our modern world, and provide fascinating and challenging examples of large-scale stochastic systems. Randomness arises in communication systems at many levels: for example, the initiation and termination times of calls in a telephone network, or the statistical structure of the arrival streams of packets at routers […]

توضیحات بیشتر

کتاب معماری پایگاه داده اوراکل | Expert Oracle Database Architecture

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب معماری پایگاه داده اوراکل Free Ebook Expert Oracle Database Architecture […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون | Python Network Programming Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون Free Python Network Programming Cookbook […]

توضیحات بیشتر

کتاب آزمون N10-005 کامپتیا نتورک پلاس | CompTIA Network+ N10-005 Authorized Exam Cram

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب آزمون N10-005 کامپتیا نتورک پلاس Free Ebook CompTIA Network+ N10-005 […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای آزمایشگاه کامپتیا نتورک پلاس | CompTIA Network+ Lab Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه کامپتیا نتورک پلاس Free Ebook CompTIA Network+ Lab […]

توضیحات بیشتر

کتاب CompTIA Security+ Training Kit

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب CompTIA Security+ Training Kit نویسنده | Author  David Seidl, […]

توضیحات بیشتر

یادداشت های سخنرانی در علوم کامپیوتر | دهمین کنفرانس بین المللی شبکه IFIP

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود یادداشت های سخنرانی در علوم کامپیوتر | دهمین کنفرانس […]

توضیحات بیشتر