کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی | Linear Programming and Algorithms for Communication Networks

عنوان | Title دانلود کتاب برنامه ریزی خطی و الگوریتم برای شبکه های مخابراتی Linear Programming and Algorithms for Communication Networks نویسنده | Author  Eiji Oki ویرایش | Edition  ۱ سال | Year  ۲۰۱۳ صفحه | Page  ۲۰۸ زبان | Language English توضیحات | Description Explaining how to apply to mathematical programming to network design and control, Linear Programming […]

توضیحات بیشتر

کتاب بهینه سازی محدب | Convex Optimization

عنوان | Title دانلود کتاب بهینه سازی محدب Free Ebook Convex Optimization نویسنده | Author استفان بوید | Stephen Boyd ویرایش | Edition  Seventh printing with corrections 2009 سال | Year First published 2004 صفحه | Page ۷۳۰ زبان | Language English توضیحات | Description This book is about convex optimization, a special class of mathematical optimization problems, which includes least-squares and […]

توضیحات بیشتر

کتاب طراحی گیرنده مخابرات نوری | Optical Communication Receiver Design

عنوان | Title دانلود کتاب طراحی گیرنده مخابرات نوری Free Ebook Optical Communication Receiver Design نویسنده | Author Stephen B. Alexander ویرایش | Edition  illustrated edition سال | Year  ۱۹۹۷ صفحه | Page ۳۴۰ زبان | Language English توضیحات | Description This tutorial text provides an overview of design principles for receivers used in optical communication systems, intended for practicing […]

توضیحات بیشتر

ششمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و تصویر ۲۰۱۴ | Image and Signal Processing: 6th International Conference, ICISP 2014, Cherbourg, France, June 30 – July 2, 2014. Proceedings

عنوان | Title دانلود ششمین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و تصویر ۲۰۱۴ Free Ebook Image and Signal Processing: 6th International Conference, ICISP 2014, Cherbourg, France, June 30 – July 2, 2014. Proceedings Lecture Notes in Computer Science / Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics نویسنده | Author  Abderrahim Elmoataz, Olivier Lezoray, Fathallah Nouboud, Driss […]

توضیحات بیشتر

کتاب سیستم های کنترل خطی خاکی صدیق | Linear Control Systems

عنوان | Title دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی خاکی صدیق Free Ebook Linear Control Systems نویسنده | Author علی خاکی صدیق | Ali Khaki Sedigh ویرایش | Edition  دوم سال | Year ۱۳۸۱ صفحه | Page  ۴۷۸ زبان | Language فارسی | Persian توضیحات | Description کتاب سیستم های کنترل خطی نوشته علی خاکی صدیق [رئیس فعلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین […]

توضیحات بیشتر

کتاب نصب فیبر نوری | Fiber Optics Installer

عنوان | Title دانلود کتاب نصب فیبر نوری راهنمای گواهینامه آزمون Free Ebook Fiber Optics Installer Certification Exam Guide نویسنده | Author Bill Woodward ویرایش | Edition اول سال | Year ۲۰۱۴ صفحه | Page ۶۴۸ زبان | Language English توضیحات | Description Fiber Optics Installer (FOI) Certification Exam Guide gives you a solid foundation in fiber optics and thorough […]

توضیحات بیشتر

کتاب مخابرات فیبر نوری | Optical Fiber Telecommunications

عنوان | Title دانلود کتاب مخابرات فیبر نوری Free Ebook Optical Fiber Telecommunications Volume VIB نویسنده | Author  Ivan P. Kaminow, Tingye Li, Alan E. Willner ویرایش | Edition  ۶ سال | Year ۲۰۱۳ صفحه | Page  ۷۷۴ زبان | Language English توضیحات | Description Optical Fiber Telecommunications VI (A&B) is the sixth in a series that has chronicled the […]

توضیحات بیشتر

کتاب شبکه های تصادفی | Stochastic Networks

عنوان | Title دانلود کتاب شبکه های تصادفی Free Ebook Stochastic Networks Communication networks underpin our modern world, and provide fascinating and challenging examples of large-scale stochastic systems. Randomness arises in communication systems at many levels: for example, the initiation and termination times of calls in a telephone network, or the statistical structure of the arrival streams of packets at routers […]

توضیحات بیشتر

کتاب مقدمه ای بر جبر خطی گیلبرت استرانگ | Introduction to Linear Algebra Gilbert Strang

عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر جبر خطی این کتاب یکی از معروفترین منابع درس ریاضیات مهندسی پیشرفته و جبرخطی میباشد. هم اکنون میتوانید ویرایش چهارم این کتاب را از سایت شانون دانلود نمایید. Free Ebook Introduction to Linear Algebra Introduction to Linear Algebra, Fourth Edition includes challenge problems to complement the review problems that […]

توضیحات بیشتر