کتاب شروع به کار با هسکل | Beginning Haskell

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب شروع به کار با هسکل رویکرد پروژه محور Free Ebook Beginning […]

توضیحات بیشتر

کتاب Pro Exchange Server 2013 Administration

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب Pro Exchange Server 2013 Administration Pro Exchange Server […]

توضیحات بیشتر

کتاب رابط کاربری پیشرفته آندروید | Pro Android UI

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب رابط کاربری پیشرفته آندروید Free Pro Android UI نویسنده | […]

توضیحات بیشتر

کتاب یادگیری طراحی برای توسعه آی او اس | Learn Design for iOS Development

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب یادگیری طراحی برای توسعه آی او اس Free Ebook Learn […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون | Python Network Programming Cookbook

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای برنامه نویسی شبکه پایتون Free Python Network Programming Cookbook […]

توضیحات بیشتر

کتابچه فارسی هوش مصنوعی | Artificial Intelligence Persian Book

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار فایل های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابچه ای با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی به صورت کتابچه فارسی و در […]

توضیحات بیشتر

کتاب آزمون N10-005 کامپتیا نتورک پلاس | CompTIA Network+ N10-005 Authorized Exam Cram

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب آزمون N10-005 کامپتیا نتورک پلاس Free Ebook CompTIA Network+ N10-005 […]

توضیحات بیشتر

کتاب راهنمای آزمایشگاه کامپتیا نتورک پلاس | CompTIA Network+ Lab Manual

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه کامپتیا نتورک پلاس Free Ebook CompTIA Network+ Lab […]

توضیحات بیشتر

کتاب CompTIA Security+ Training Kit

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب CompTIA Security+ Training Kit نویسنده | Author  David Seidl, […]

توضیحات بیشتر

کتاب اصول داده کاوی | Principles of Data Mining

آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد. عنوان | Title دانلود کتاب اصول داده کاوی Free Ebook Principles of Data Mining […]

توضیحات بیشتر