کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب و روش های عددی برای مهندسین | An Introduction to MATLAB Programming and Numerical Methods for Engineers

E-BOOK عنوان | Title دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب و روش های عددی برای مهندسین An Introduction to MATLAB Programming and Numerical Methods for Engineers نویسنده | Author Timmy Siauw and Alexandre Bayen

توضیحات بیشتر

شبیه سازی مدل های ODE/PDE با متلب , اکتاو و سایلب | Simulation of ODE/PDE models with MATLAB, OCTAVE and SCILAB

E-BOOK عنوان | Title شبیه سازی مدل های  ODE/PDE با متلب , اکتاو و سایلب : برنامه های کاربردی علمی و مهندسی Simulation of ODE/PDE models with MATLAB, OCTAVE and SCILAB: Scientific and Engineering Applications نویسنده | Author Alain Vande Wouwer, Philippe Saucez, Carlos Vilas

توضیحات بیشتر

کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین | CONTINUUM MECHANICS For ENGINEERS

دانلود کتاب فارسی و انگلیسی مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین CONTINUUM MECHANICS for ENGINEERS  به همراه حل المسائل فارسی و انگلیسی ———————————————–Persian——————————————- کتاب فارسی مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین G. Thomas Mase_George E. Mase حل المسائل فارسی —————————————————-English———————————————— کتاب انگلیسی CONTINUUM MECHANICS for ENGINEERS_G. Thomas Mase_George E. Mase حل المسائل انگلیسی continuum mechanics for engineers […]

توضیحات بیشتر