عنوان | Title

دانلود کتاب فارسی مکانیک کوانتومی کاربردی

Free Ebook Applied Quantum Mechanics

ویرایش | Edition
 دوم
سال | Year
۱۳۹۳
صفحه | Page
۳۸۳
زبان | Language
فارسی
توضیحات | Description
نظر به گسترش بسیار سریع زمینه های پژوهشی و کاربردی مرتبط با دانش نوین کوانتوم، مرزهای مهندسی الکترونیک با فیزیک کاربردی تدریجاً از بین رفته است. هم اکنون در دانش گاه ها و موسسه های پژوهشی معتبر جهان، متخصصین فیزیک و مهندسین در بسیاری زمینه ها هم کاری تنگاتنگ دارند. با جستجویی اندک می توان دریافت که نه تنها فارغ التحصیلان فیزیک در دانش کده ها و پژوهش کده های مهندسی برق مشغول تدریس و پژوهش هستند، بلکه در دانش گاه های معتبر جهان، دانش کده هایی با عناوینی مانند مهندسی فیزیک، و مهندسی و فیزیک کاربردی شکل گرفته است. در بسیاری موارد، استادان دان شکده های برق و فیزیک دارای کرس یهای مشترک هستند.
دانلود | Download


کاربر عزیز جهت دریافت این فایل می توانید از 2 طریق اقدام نمایید!

1: خرید در پایین همین صفحه از طریق گزینه [اضافه کردن به سبد خرید]

2: از طریق سایت موتور جستجوی علمی قفسه دیجیتال به آدرس

WWW.ESHELF.iR


 


تمامی حقوق برای سایت شانون محفوظ است

Shannon’s Online Academy