آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد.


عنوان | Title


دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی


نویسنده | Author


احمد احمدى، اعظم پورقاضى ، روح اللّه خلىلى بروجنى، ابوالقاسم زال پور،
سىّد مهدى شىواىى، شىرىن فراهانى، حسن عزىزى و غلامعلى محمود زاده


ویرایش | Edition


سیزدهم


سال | Year


۱۳۹۳


دانلود | Download


PDF