آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد.


عنوان | Title


دانلود کتاب شیمی (فرآیندهای شیمیایی) پیش دانشگاهی


نویسنده | Author


سىف اللّه جلىلى ، على عزآبادى، دوست محمد سمىعى و نعمت اللّه ارشدى


ویرایش | Edition


یازدهم


سال | Year


۱۳۹۳


دانلود | Download


PDF