آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد.


عنوان | Title


دانلود رایگان کتاب ریاضیات گسسته پىش دانشگاهى رشتهٔ علوم رىاضى


نویسنده | Author


مهدى بهزاد، على رجالى، على عمىدى و عباداللّه محمودىان


ویرایش | Edition


بیستم


سال | Year


۱۳۹۳


دانلود | Download


PDF