آکادمی آنلاین شانون در راستای انتشار کتاب های ارزشمند علمی و دانشگاهی برای این لحظه کتابی با عناوین زیر را جهت دانلود به کاربران عزیز عرضه میدارد امید است که مورد استفاده واقع گردد و رضایت شما را در پی داشته باشد.


عنوان | Title


دانلود رایگان کتاب هندسۀ تحلىلى و جبر خطى دورۀ پىش دانشگاهى رشتهٔ علوم رىاضى


نویسنده | Author


محمّدرضا پورنکى، ىحىى تابش


ویرایش | Edition


چهاردهم


سال | Year


۱۳۹۳


دانلود | Download


PDF